ساعت کاری 8:00-20:00

اصفهان، خمینی شهر، منظریه، انتهای بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خمینی شهر

031-33672908