• امکان مدیریت و طراحی فرم های چاپی توسط کاربر
  • استفاده از سیستم اطلاع رسانی پیامکی
  • امکان استفاده از پشتیان گیری در فضای ابری
  • امکان استفاده تحت شبکه
  • امکان تعریف چندین نمونه چاپی در هر قسمت و انتخاب نوع چاپ موقع استفاده از سیستم
  • امکان تعریف کاربران سیستم با سطوح دسترسی متفاوت
  • امکان تعیین کلیه کلیدهای میانبر برنامه توسط کاربر مانند تعیین کلید میانبر جهت عملیات ها ، منوها و …
  • امکان ثبت یادداشت برای همه رکوردهای اطلاعاتی
  • امکان سفارشی سازی محیط نرم افزار توسط هر کاربر (تعیین رنگ فرم ، فونت ها و  … )
  • و …